معرفی کتاب تلخیص کامل بدایة الحکمة

معرفی کتاب تلخیص کامل بدایة الحکمة

معرفی کتاب تلخیص کامل بدایة الحکمة

كامل‌ترين تلخيص بداية الحكمة، محتواي كتاب گرانسنگ بداية الحكمة را در حجمي كوچك، گزارش مي‌كند.

هدف اين اثر، هموار‌نمودن برخي دشواري‌ها و افزايش سهولت، دقت و سرعت در فراگيري بداية الحكمة است. نويسنده اين كتاب، سعي نموده، نكاتي را رعايت كند؛ از جمله:

۱) اولويت‌بندي مطالب و گزينش مسائلي كه از اهميت بيشتري برخوردارند.

۲) استفاده از قالب پرسش و پاسخ كه ابتدا ذهن را مشتاق و آماده مي‌كند و در بستر اين آمادگي، پاسخ را ارائه مي‌دهد.

۳) افزودن نكته يا نكاتي در ابتدا، انتها يا ميان فصل‌ها‌ي كتاب كه چشم‌اندازي از آن فصل را ترسيم و يا هدف از تشكيل آن را بازگو مي‌كند.

۴) توضيح كوتاه مسائلي كه گزينش‌شده است. سعي بر اين بوده كه آنچه بيان مي‌شود ضمن اختصار، از روشني و وضوح كافي برخوردار باشد. از اين رو، براي توضيح مسائل تا حد امكان از بيان كوتاه، روان و مثال‌هاي مناسب كمك گرفته شده است.

۵) تفكيك مطالب و دسته‌بندي دقيق و نموداري.

۶) ارائه چكيده مطالب در ۴۵۰ نكته.

معرفی کتاب تلخیص کامل بدایة الحکمة

معرفی کتاب تلخیص کامل بدایة الحکمة

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *