گمراهان در اسلام
  • گمراهان در قرآن‏ كريم

    گمراهان در قرآن‏ كلمه‏ ى «ضلالت» حدود دويست مرتبه در قرآن آمده است كه گاهى در مورد تحيّر بكار رفته، «و وَ ...

    گمراهان در قرآن‏ كلمه‏ ى «ضلالت» حدود دويست مرتبه در قرآن آمده است كه گاهى در مورد تحيّر بكار رفته، «و وَجدَك ضالًا» «2» وگاهى به معناى ضايع شدن است، «اضلّ اعمالهم» «3» ولى اغلب به معناى گمراهى است كه ...

    Read more