چشم زدن
  • آيا چشم زدن واقعيت دارد؟

    پرسش: آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ پاسخ: بسياري از مردم معتقدند در بعضي از چشم‌ها اثر مخصوصي است كه وقتي از ر ...

    پرسش: آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ پاسخ: بسياري از مردم معتقدند در بعضي از چشم‌ها اثر مخصوصي است كه وقتي از روي اعجاب به چيزي بنگرند ممكن است آن را از بين ببرد، يا در هم بشكند، و اگر انسان است بيمار يا دي ...

    Read more