پياز
  • خواص درماني و دارويي پياز

    خواص درماني پياز براي دستگاه گوارش ضد عفوني كننده‌ي مؤثري است، اشتها را تحريك مي‌كند، براي تقويت مغز و حا ...

    خواص درماني پياز براي دستگاه گوارش ضد عفوني كننده‌ي مؤثري است، اشتها را تحريك مي‌كند، براي تقويت مغز و حافظه توصيه شده است، پياز براي رفع نا راحتي هاي تنفسي، آسم، همچنين سردرد و ميگرن مفيد است، و دفع ...

    Read more