مقدمات شناخت قرآن
  • راه آشنايى با قرآن‏

    براي‌ آشنايي‌ با قرآن و بهره‏ گيري‌ از مفاهيم آن، مقدماتي‌ لازم است كه اگر به آنها توجه نشود، انسان دچار ...

    براي‌ آشنايي‌ با قرآن و بهره‏ گيري‌ از مفاهيم آن، مقدماتي‌ لازم است كه اگر به آنها توجه نشود، انسان دچار تفسير به رأي‌ شده و گرفتار انحراف مي‌‏شود. زبان قرآن عربي‌ است و خداوند كلامش را به اين زبان نا ...

    Read more