معناي قدر
 • قدر، کلید رهایی

  اشاره انسان باکیاست، همیشه از فرصت‌ها و موقعیت‌های ویژه، به بهترین روش، استفاده و آنگاه آینده خود را تضمی ...

  اشاره انسان باکیاست، همیشه از فرصت‌ها و موقعیت‌های ویژه، به بهترین روش، استفاده و آنگاه آینده خود را تضمین می کند و به قول معروف، بارش را می‌بندد. در منابع دینی به بهره‌گیری از فرصت‌ها، توجه ویژه‌ای ش ...

  Read more
 • قدر چيست؟

  «قدر» در لغت به معناي اندازه و اندازه گيري است.«1» تقدير نيز به معناي اندازه گيري و تعيين است.«2» ولي معن ...

  «قدر» در لغت به معناي اندازه و اندازه گيري است.«1» تقدير نيز به معناي اندازه گيري و تعيين است.«2» ولي معناي اصطلاحي «قدر» عبارت است از ويژگي هستي و وجود هر چيز و چگونگي آفرينش آن مي‌باشد؛«3» به عبارت ...

  Read more