مرگ در قرآن و روایات
  • سيماى مرگ در قرآن و روايات

    سيماى مرگ در قرآن و روايات‏ «1» 1. آمادگى براى مرگ، نشانه‏ ى اولياى خداست. «ان زَعمتم انّكم اولياء للّه م ...

    سيماى مرگ در قرآن و روايات‏ «1» 1. آمادگى براى مرگ، نشانه‏ ى اولياى خداست. «ان زَعمتم انّكم اولياء للّه من دون الناس فتمنّوا الموت» «2» 2. جايگاه مرگ در زندگى انسان‏ها همچون گردنبند بر روى سينه‏ ى دخت ...

    Read more