ماه محرم
 • وقايع روز عاشورا

    روز دهم ماه محرم روز عاشورا و روز شهادت امام حسين (عليه السلام) است و در اين روز در كربلا در وقت ص ...

    روز دهم ماه محرم روز عاشورا و روز شهادت امام حسين (عليه السلام) است و در اين روز در كربلا در وقت صباح حضرت امام حسين (ع دست به دعا برداشت و گفت: (( اللهم انت ثقتي في كل كرب و انت رجائي في كل شد ...

  Read more
 • وقايع شب عاشورا

      بيان وقايع شب عاشورا پس همين كه شب عاشورا نزديك شد حضرت امام حسين عليه السّلام اصحاب خود را ...

      بيان وقايع شب عاشورا پس همين كه شب عاشورا نزديك شد حضرت امام حسين عليه السّلام اصحاب خود راجمع كرد، حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرموده كه من در آن وقت مريض بودم با آن حال نزديك ش ...

  Read more
 • ثواب گريه كردن بر امام حسين(ع)

    ثواب گريه كردن بر امام حسين(ع) بيان ثواب گريه و گفتن و خواندن مرثيه و اقامه مجلس عزاء براي امام حس ...

    ثواب گريه كردن بر امام حسين(ع) بيان ثواب گريه و گفتن و خواندن مرثيه و اقامه مجلس عزاء براي امام حسين(ع) شيخ جليل كامل جعفر بن قولويه در كامل از ابن خارجه روايت كرده است كه گفت : روزي در خدمت حض ...

  Read more
 • اعمال روز چهارم ماه محرم

    روز چهارم ماه محرم اول خلافت عثمان است. بدان كه گاهي كه عمر بن الخطاب در جناح سفر آخرت بود، امر خل ...

    روز چهارم ماه محرم اول خلافت عثمان است. بدان كه گاهي كه عمر بن الخطاب در جناح سفر آخرت بود، امر خلافت را در ميان شش نفر به شوري افكند و مدت آن را سه روز قرار داد؛ چنان كه روز بيست و ششم ذي حجه ...

  Read more
 • اعمال روز اوّل ماه محرم

  بدان كه اول محرم ، اول سال است و در آن، دو عمل است: 1. روزه ، روايت شده كه ريّان بن شبيب، دايي معتصم عباس ...

  بدان كه اول محرم ، اول سال است و در آن، دو عمل است: 1. روزه ، روايت شده كه ريّان بن شبيب، دايي معتصم عباسي در مثل چنين روز، بر حضرت رضا عليه السلام وارد شد. آن جناب فرمود: اي پسر شبيب! اين روز، روزه ه ...

  Read more