كم خوني
 • رهایی از دردهای پاییزی

  با فرارسیدن پاییز و سرما مزاج بدن نیز دستخوش یک سری تغییرات می‌شود و از طرفی بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی، ...

  با فرارسیدن پاییز و سرما مزاج بدن نیز دستخوش یک سری تغییرات می‌شود و از طرفی بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی، درد مفاصل، استخوان درد و ... نیز به صورت چشمگیری بیشتر به چشم می‌خورند. با رعایت اصول و بایدها ...

  Read more
 • تالاسمي چيست؟

  تالاسمي چيست؟ هرمولكول هموگلوبين ازچهار زنجيره هموگلوبين تشكيل شده است وهرزنجيره هموگلوبين براساس اسيدهاي ...

  تالاسمي چيست؟ هرمولكول هموگلوبين ازچهار زنجيره هموگلوبين تشكيل شده است وهرزنجيره هموگلوبين براساس اسيدهاي آمينه تشكيل دهنده ي آن اسم به خصوص دارد،مثلا زنجيره ي آلفا،زنجيره ي بتا، زنجيره ي دلتا،زنجيره ...

  Read more
 • چرادچار كمبودآهن مي شويم؟

  چرادچار كمبودآهن مي شويم؟ آهن دربدن ما،ازيك چرخه پيروي مي كند،يعني هرروزمقداري ازدست مي رودومقداري به دست ...

  چرادچار كمبودآهن مي شويم؟ آهن دربدن ما،ازيك چرخه پيروي مي كند،يعني هرروزمقداري ازدست مي رودومقداري به دست مي آيد.حالابراساس يك اصل اوليه وبديهي مي توان گفت هرگاه مقدار دفع بيشتر ازحدمعمول باشديا مقدار ...

  Read more