قمه زني
  • قمه زني

    قمه زني چيست؟ قمه زني مراسمي است كه در برخي شهرستان ها و بلاد شيعي و توسط برخي از عزاداران امام حسين(ع) ا ...

    قمه زني چيست؟ قمه زني مراسمي است كه در برخي شهرستان ها و بلاد شيعي و توسط برخي از عزاداران امام حسين(ع) اجرا مي‌شود و در تأسي به مجروح و شهيد شدن سيدالشهدا(ع) و شهيدان كربلا به عنوان اظهار آمادگي براي ...

    Read more