فلسفه تقليد
  • فلسفه تقليد چيست؟

    سؤال: چراتقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟ ذهن پرسشگر هر مسلماني، در جست و جوي فلسفه‌ي احكام شرعي است. شايد اهمي ...

    سؤال: چراتقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟ ذهن پرسشگر هر مسلماني، در جست و جوي فلسفه‌ي احكام شرعي است. شايد اهميت آگاهي از فلسفه‌ي تقليد، نسبت به ديگر احكام بيشتر باشد؛ زيرا اگر مكلف چرايي بايستگي تقليد را د ...

    Read more