غذايي از بهشت
  • داستان غذايي از بهشت

    با دست خالي به خانه بازگشت. خانه‌اي كه صداي فرشتگان را از زواياي آن مي‌شنيد و عطر نزول وحي الهي را در فضا ...

    با دست خالي به خانه بازگشت. خانه‌اي كه صداي فرشتگان را از زواياي آن مي‌شنيد و عطر نزول وحي الهي را در فضاي آن احساس مي‌كرد. با ورود به اطاق، در گوشه‌اي رسول خدا(ص) را نشسته ديد و آن‌سوتر همسرش فاطمه‌( ...

    Read more