صابون آنتی باكتریال
  • پنج اشتباه در شستن دست‌ها

    شستن دست‌ها به خودی خودش بد نیست ولی مشكل از آنجا شروع می‌شود كه راهكار‌های قدیمی را فراموش می‌كنیم یا رو ...

    شستن دست‌ها به خودی خودش بد نیست ولی مشكل از آنجا شروع می‌شود كه راهكار‌های قدیمی را فراموش می‌كنیم یا روز به روز راهكار‌های تازه‌ای می‌شنویم. این راهكارها بعضاً عجیب و غریب هستند اما چون همه طبق آن‌ه ...

    Read more