ستاره
 • خورشيد

  خورشید و جَعَلنَا سِراجَاً وَهّا جا        نبأ13 و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم وَالشَّمسِ وَ ضُحها     ...

  خورشید و جَعَلنَا سِراجَاً وَهّا جا        نبأ13 و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم وَالشَّمسِ وَ ضُحها                شمس1 به خورشید و گسترش نور آن در صبحگاهان سوگند خورشید هم مانند بسیاری دیگر از ستار ...

  Read more
 • طرز تشكيل و مرگ ستاره

  در اين مطلب با نحوه تشكيل ستارگان ومرگ آنها آشنا خواهيد شد ستارگان وَ لَقّد زیَّنَّا السَّماءَالدُّنیا بِ ...

  در اين مطلب با نحوه تشكيل ستارگان ومرگ آنها آشنا خواهيد شد ستارگان وَ لَقّد زیَّنَّا السَّماءَالدُّنیا بِمَصبیحَ وَ جَعَلنها رُجُومًا لِّلشّیطِیِنِ وَ اَعتَدنا لَهُم عَذابَ السّعِیرِ      ملک5 ما آسما ...

  Read more