روزه در روايات
  • درجات و مراحل روزه

    درجات و مراحل روزه محققين علم اخلاق روزه را به سه مرتبه درجه بندي كرده‌اند: 1- روزه عموم روزه عموم عبارت ...

    درجات و مراحل روزه محققين علم اخلاق روزه را به سه مرتبه درجه بندي كرده‌اند: 1- روزه عموم روزه عموم عبارت است از حفظ شكم و شهوت از خوردن و آشاميدن و بهره گيري از غريزه جنسي يعني رعايت همان نكاتي كه در ...

    Read more