دنيا چگونه ساخته شد
  • جهان چگونه به وجود آمد؟

    جهان هستی ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ «1» «سپس آهنگ [آفرينش‏] آسمان كرد، و آن دودى بود. ...

    جهان هستی ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ «1» «سپس آهنگ [آفرينش‏] آسمان كرد، و آن دودى بود.» چگونگى پيدايش جهان از انديشه‏هايى بوده كه هميشه فكر بشر را مشغول كرده است. قرآن كريم در آيات ...

    Read more