دليل ولايت فقيه
  • اثبات ولايت فقيه

    ولايت و حكومت فقيه عادل و جامع شرايط، همچون اصل حكومت، يك امر ضرورى است و نيازى به استدلال عقلى و نقلى ند ...

    ولايت و حكومت فقيه عادل و جامع شرايط، همچون اصل حكومت، يك امر ضرورى است و نيازى به استدلال عقلى و نقلى ندارد. زيرا بشر فطرتا به گونه‌اى آفريده شده است كه براى رفع نيازهاى مادى و معنوى خود به افراد متخ ...

    Read more