دليل عبادت خداوند؟
  • نماز عبادتي بزرگ

    نماز عبادتي بزرگ نماز، عبادتى بزرگ‏ شناخت معبود و آفريدگار، محبّت او را در دل ايجاد مي كند و اين محبّت، ا ...

    نماز عبادتي بزرگ نماز، عبادتى بزرگ‏ شناخت معبود و آفريدگار، محبّت او را در دل ايجاد مي كند و اين محبّت، انسان را به پرستش و عبادت و اظهار كوچكى و تواضع در برابر عظمت او وا مى‏دارد. نماز، جلوه‏اى از بن ...

    Read more