دفاع مقدس
  • خاطراتي از دفاع مقدس

    هفتاد در برابر سیصد در سال 1359 تعدادی نیرو به فرماندهی محمدعلی طالبی ـ معروف به میرزای نجف آبادی ـ برای ...

    هفتاد در برابر سیصد در سال 1359 تعدادی نیرو به فرماندهی محمدعلی طالبی ـ معروف به میرزای نجف آبادی ـ برای عملیات شناسایی به منطقه شوش فرستاده شدند و گروه شناسایی دشمن را که قصد حمله داشتند، شناسایی کرد ...

    Read more