دعا براي ظهور
  • دعا براي تعجيل فرج

    دعا براي تعجيل فرج در ميان جامعه ي شيعه و معتقدان به آن بزرگوار بايد غفلت زدايي كرد و«اعتياد به غيبت امام ...

    دعا براي تعجيل فرج در ميان جامعه ي شيعه و معتقدان به آن بزرگوار بايد غفلت زدايي كرد و«اعتياد به غيبت امام زمان أرواحنا فداه و خو گرفتن به غفلت از وجود «امام زنده و شاهد و ناظر» را هشدار داد و لزوم درم ...

    Read more