پ. و پاسخ تغذیه
  • چه بخوریم تا معده نسوزد؟

    به طور كلی ماهیچه ای حلقوی در فاصله‌ی اتصاف مری به معده وجود دارد كه كنترل ورود و خروج مواد از مری به معد ...

    به طور كلی ماهیچه ای حلقوی در فاصله‌ی اتصاف مری به معده وجود دارد كه كنترل ورود و خروج مواد از مری به معده را هدایت می‌كند. عملكرد اصلی این ماهیچه ممانعت از بازگشت اسید معده به داخل مری است. اما در اف ...

    Read more