شعر و ادب
  • رباعي در عصر انقلاب اسلامي

    دگرگوني در انديشه‌ها و ارزش‌ها، باز شدن افق‌ها و چشم اندازي تازه فراروي نسل نو، پاك بازي، ايمان، حماسه، ع ...

    دگرگوني در انديشه‌ها و ارزش‌ها، باز شدن افق‌ها و چشم اندازي تازه فراروي نسل نو، پاك بازي، ايمان، حماسه، عرفان، شور، شيدايي، شهادت و در يك كلمه «حيات دوباره‌ي جامعه»، برخي از قالب‌هاي نيمه جان و فراموش ...

    Read more