مسيحيت
 • ارتدكس شرقي

   ارتدكس شرقي ارتدكس شرقى(Eastern Arthodoxy) يکى از شاخه هاى اصلى مسيحيت است که پيوند با کليساى رسولان، مر ...

   ارتدكس شرقي ارتدكس شرقى(Eastern Arthodoxy) يکى از شاخه هاى اصلى مسيحيت است که پيوند با کليساى رسولان، مراسم نيايش، و کليساهاى محلى از جمله مشخصه هاى آن مى باشد. ارتدكس شرقى مجموعه بزرگى از جامعه مسيح ...

  Read more
 • ارتدكس چگونه و چرا به وجود آمد؟

  ارتدكس چگونه و چرا به وجود آمد؟ پاسخ : اكثر قريب به اتفاق مسيحيان جهان، در يكى از سه شاخه ى مهم مسيحيت، ي ...

  ارتدكس چگونه و چرا به وجود آمد؟ پاسخ : اكثر قريب به اتفاق مسيحيان جهان، در يكى از سه شاخه ى مهم مسيحيت، يعنى كاتوليك، ارتدكس و پروتستان جاى مى گيرند. آشنايى با اين سه فرقه و اختلاف بين آنها در مطالعات ...

  Read more