بهداشت
 • انواع مختلف ظروف غذا

  انسان موجودی است كه از طبیعت آفریده شده و ناگزیر باید احتیاجات وی از طبیعت برآورده شود. متأسفانه، زندگی م ...

  انسان موجودی است كه از طبیعت آفریده شده و ناگزیر باید احتیاجات وی از طبیعت برآورده شود. متأسفانه، زندگی ماشینی و مدرن امروزی اكثراً مسائلی را برای انسان پیش می‌آورد كه از او سلب آسایش و آرامش می‌شود. ...

  Read more
 • نشانه‌هایی برای معده اسیدی

  برخی اوقات معده انسان اسیدی می‌شود. وقتی معده اسیدی می‌شود، احساس ترشی می‌كنیم و معده بیش از اندازه اسید ...

  برخی اوقات معده انسان اسیدی می‌شود. وقتی معده اسیدی می‌شود، احساس ترشی می‌كنیم و معده بیش از اندازه اسید PH تولید می‌كند. دلیل این اسیدی شدن نتیجه‌ی مواد غذایی خورده شده است. اكنون در این مطلب برای شم ...

  Read more