دانستنيهای پزشكی
 • پنج اشتباه در شستن دست‌ها

  شستن دست‌ها به خودی خودش بد نیست ولی مشكل از آنجا شروع می‌شود كه راهكار‌های قدیمی را فراموش می‌كنیم یا رو ...

  شستن دست‌ها به خودی خودش بد نیست ولی مشكل از آنجا شروع می‌شود كه راهكار‌های قدیمی را فراموش می‌كنیم یا روز به روز راهكار‌های تازه‌ای می‌شنویم. این راهكارها بعضاً عجیب و غریب هستند اما چون همه طبق آن‌ه ...

  Read more
 • تغذيه قبل از مسابقه

  فعاليت هاي ورزشي حرفه‌اي از پيچيده‌ترين رفتار‌هاي انسان امروزي است كه تنها پيروي از برنامه‌ي تمريني مناسب ...

  فعاليت هاي ورزشي حرفه‌اي از پيچيده‌ترين رفتار‌هاي انسان امروزي است كه تنها پيروي از برنامه‌ي تمريني مناسب و علمي، برخورداري از هوش، قدرت عكس العمل بالا و استعداد ژنتيكي و در نهايت رعايت اصول تغذيه‌اي ...

  Read more
 • تأثير حرارت بر مواد غذايي مختلف

  اثر حرارت بر ماست تعادلي بين پروتئينها وجود دارد كه در نقطه‌ي ايزوالكتريك اتفاق مي‌افتد. نقطه ايزوالكتريك ...

  اثر حرارت بر ماست تعادلي بين پروتئينها وجود دارد كه در نقطه‌ي ايزوالكتريك اتفاق مي‌افتد. نقطه ايزوالكتريك هم خيلي به ph مواد غذايي بستگي دارد. وقتي ph ماست يا حتي شيري كه در حال ترش شدن است، كاهش پيدا ...

  Read more