فاشیسم:گونه ای از دیکتاتوری

فاشيسم؛ گونه اي از ديكتاتوري

اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان آن جنبشي مي‌‌باشد كه در سال ۱۹۱۹ به رهبري موسوليني در ايتاليا به راه افتاد و به قدرت رسيد (۱۹۲۲).

بن و ريشه و فاشيسم گرفته شده از واژه ي فاشيسمو (Fascismo) مي‌باشد و فاشيسمو از واژه ي فاشس (Fasces) زبان لاتين اخذ شده كه نام تبري بوده كه بر گرد دسته ي آن تبر، ميله هايي مي‌بستند و به عنوان نماد قدرت در پيشاپيش فرمانروايان روم حمل مي كرده اند، موسوليني اين علامت را براي نماد حزب فاشيست ايتاليا برگزيد.

فاشيسم ملفمه اي است از عقايد مختلف سياسي كه بر خلاف مكتب هاي سياسي بايد گفت «خلق الساعه» است يعني در شكل گيري فاشيسم، چون ديگر مكاتب، زمينه سازي قلبي و تفكر و انديشه و نظريه پردازي از قبل تعيين شده اي وجود نداشت، عده اي گرد هم آمده و به رهبري يكي از افراد خود قدرتي به دست آوردند و بعد متوجه شدند كه نياز يك فلسفه ويك ايدئولوژي خاص دارند كه بتوانند افكار عمومي را با آن توجيه نمايند و بر همين اساس به جستجو پرداخته و به دنبال ردپاي كردار و رفتار خود به مكتب و انديشه اي ديگر سر زدند و از هر انديشه، فاكتوري را كه همخواني با ذهن آن ها داشت گرفته و وارد فلسفه خود نمودند.

به طور خلاصه فاشيسم عبارت است از روشي از حكومت كه در حد افراط، حالت استبدادي دسته جمعي (توتاليتر) و انقلابي دارد و براي تمامي جنبش هاي قدرت باورمثل: نازيسم (آلمان)، فالانژيسم (اسپانيا)، گارد آهنين (روماني) و ديگر جنبش هاي همانند آن به كار مي‌رود. هدف فاشيسم بر قراري دولت قدرتمندي است كه در آن فقط يك حزب فاشيست انحصار قدرت را در دست داشته باشد و يك رهبر با ويژگي قدرتمندانه و ديكتاتوري بر آن حكومت كند، وجه مشترك تمام قدرت هاي فاشيست؛ پرستش زور و قدرت و بزرگداشت جنگ و دست يابي به قدرت است، لباس هايي متحدالشكل (يونيفورم)، رده بندي ها، سلام ها و رژه هاي نظامي و نظامي گونه از ويژگي هاي فاشيسم است.

منبع: فرهنگ تفسيري ايسم ها/ مهدي حاجي زاده/جامه دران

نويسنده: مهدي حاجي زاده
ناشر: جامه دران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *