کمونیسم؛ اشتراکی

کمونیسم؛ اشتراکی

بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه و ابتدایی, مالکیت اشتراکی در همه ی دارایی هاست.

بدین ترتیب مراد از (کمونیسم ابتدایی) این بوده که منابع اقتصادی مانند: زمین, آب, قایق ها و نمونه های آن به تمامی جامعه تعلق داشته است؛ حتی برخی بر این اعتقادند که کمونیسم ابتدایی مفهومی وسیع تر داشته است و به امور اقتصادی و اموال و منابع تولید محدود نمی شده و شامل اشتراک عمومی زنان و نمونه آن هم می شده که نباید درست باشد و قطعاً این ادعا از غرض ورزی های سیاسی است اما مفهوم کمونیسم جدید عبارت است از: (کنترل جامعه به وسیله دولت نسبت به کل حیات اقتصادی, به صورتی که تمامی مردم مشترک مالکیت امور اقتصادی باشند به ویپه نسبت به وسایل تولیدی مانند: کارخانجات صنعتی, ماشین ها, راه آهن, اراضی, بانک ها و غیره …)

تا قبل از کمونیسم جدید که با نام و اندیشه (کارل مارکس) همراه می باشد, می توان از کمونیسم صدر مسیحیت در قرن شانزدهم, جامعه اسپارت باستان, جمهوری افلاطون, آرمانشهر توماس مور, جامعه اشتراکی پیشنهادی فوریه و رابرت آون نام برد.

امروزه کمونیسم معمول, کمونیسم مارکسیسم می باشد که مربوط به ایده های کارل مارکس(مارکسیسم) می باشد که جامعه بی طبقه را مد نظر دارد و مالکیت اشتراکی وسایل تولید را ضروری می داند, سیاست های شوروی سابق, جمهوری خلق چین و کشورهای عضو پیمان ورشو نمونه هایی از این اندیشه اند.

واژه کمون یا (جامعه اشتراکی) نخستین بار در فرانسه در سال ۱۸۳۹ به کار رفت و هواداران رابرت آون آن را در انگلستان رواج دادند.

اصطلاح کمونیسم اولین بار در سال ۱۸۴۱ به کار برده شد و از آن به بعد عنوان ایدئولوژی بخش پرولتاریایی و انقلابی جنبش سوسیالیستی شد.

مارکس و انگلس در ۱۸۴۸ مانیفست کمونیست را منتشر کردند, مانیفست به عنوان مرامنامه (جامعه کمونیست) که یکی از جامعه های انقلابی بود نوشته شد. مارکس و انگلس یاد آور شدند که: (کمونیست ها حزب جداگانه ای مخالف با دیگر حزب های طبقه کارگر نیستند و اصول جداگانه ای برای خود ندارند)  بلکه پیشرفته ترین و استوار ترین بخش حزب های کارگری هر کشور را تشکیل می دهند که دیگران را به پیش می رانند.

منبع: فرهنگ تفسيري ايسم ها/ مهدي حاجي زاده/جامه دران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *