خورشيد

خورشید

و جَعَلنَا سِراجَاً وَهّا جا        نبأ۱۳

و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم

وَالشَّمسِ وَ ضُحها                شمس۱

به خورشید و گسترش نور آن در صبحگاهان سوگند

خورشید هم مانند بسیاری دیگر از ستارگان در جهان هستی، ستاره ای معمولی است. بعد از انفجار ستاره ای بزرگ در گذشته، خورشید از گاز های پراکنده آن شکل گرفت. اکنون در اواسط عمر خود به صورت گویی آتشین ، بی وقفه زبانه می کشد و به زمین گرما و نور می بخشد. خورشید پرتوهای مرگبار ایکس، گاما،ماوراء بنفش، مادون قرمز و امواج رادیویی به سوی زمین می فرستد. خوشبختانه میدان مغناطیسی و جوّ زمین، مانند یک سپر محافظ ، مارا در برابر خطرات زیانبار آن ها محافظت می کند. قطر خورشید ما ۱۳۹۲۰۰۰ کیلومتر است و وزن آن نیز حدود ۲۰۰۰ تریلیون تن است.مشعل های خورشیدی فوران هایی در سطح خورشید هستند که با قدرت یک میلیون برابر بمب اتم در مدت ۵ دقیقه هستند.این شعله ها مانند مشعل های خورشیدی و به صورت زبانه های عظیم وداغ هیدروژنی، در گستره ای به صد هزار کیلومتر در فضا پراکنده می شوند. لکه های خورشیدی نقاط تیره رنگی هستند که در سطح خورشید نمایان می شوند. عرض این لکه ها هزاران کیلومتر و اغلب به صورت جفت دیده می شوند. این لکه ها به دلیل اینکه کمی سرد تر از بقیه سطح های خورشید هستند، تاریک به نظر می رسند. این لکه ها، در هر یارده سال به بیش ترین حد خود می رسد. بسیاری از دانشمندان معتقدند که وجود لکّه های فراوان خورشیدی با دوره های طوفانی تر شدن شرایط جوی زمین در ارتباط است. خورشید ستاره ای است که نیمی از عمر خود را سپری کرده و احتمالاً در۵میلیارد سال پیش به وجود آمده است، ممکن است ۵ میلیارد سال دیگر هم بدرخشد. شاید هنگام مرگ خورشید چنان شعله ی درخشانی از آن پخش شود که کره ی زمین را بسوزاند و نابود کند. طوفان های خورشیدی: طوفان های خورشیدی جریانی ریز از ذرات رادیو اکتیو هستند که در هر ثانیه از خورشید فوران می کنند و تا صدها هزار کیلومتر در فضا  پخش می شود. زمین به وسیله میدان مغناطیسی خود در برابر طوفان های خورشیدی محافظت می شود. طوفان خورشیدی در قطبین زمین در برخورد با جو، موجب به وجود آوردن پدیده ای به نام شفق شمالی یا جنوبی می شود.تاج خورشید حلقه نورانی است پیرامون خورشید. جو داغ و گداخته سفید خورشید زمانی که بقیه سطح خورشید، در هنگام خورشیدگرفتگی محو می شود، به صورت هاله ی نورانی نمایان می شود. نزدیک ترین ستاره به خورشید، ۴۰ تریلیون کیلومتر از آن فاصله دارد.

منبع: كتاب جهان هستي

و دانشنامه كودكان و نوجوانان

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *