معرفی کتاب تلخيص كامل بداية المعارف

معرفی کتاب تلخيص كامل بداية المعارف

معرفی کتاب تلخيص كامل بداية المعارف

بدایة المعارف، شرحی است كه آیت الله محسن خرازی، بر عقائد الامامیه مرحوم مظفر نوشته‌اند. این شرح بسان متن، پر فایده است اما به عنوان متن درسی، كاستی‌هایی دارد.

تلخيص كامل بداية المعارف

تلخيص كامل بداية المعارف

در كتاب «تلخیص كامل بدایة المعارف» سعی شده این كاستی‌ها تا حد امكان، برطرف شود. از این رو نكات زیر در این كتاب رعایت شده است:

  • بیان مطالب در عباراتی كوتاه و تا حد امكان، بدون زوائد
  • استفاده از قالب پرسش و پاسخ
  • دسته‌بندی دقیق مطالب و ارائه آنها به صورت نموداری تا حد امكان
  • مشخص نمودن تمام سرفصل‌های كتاب
  • مشخص نمودن شماره صفحات متن بدایة المعارف، جهت سهولت مراجعه به متن اصلی
  • نمایه موضوعی مطالب.

این كتاب در سال ۱۳۹۳ به چاپ ششم رسیده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *