مقصود از روش‏هاى تفسيرى چيست؟

مقصود از روش‏هاى تفسيرى چيست؟

مقصود از روش‏هاى تفسيرى چيست؟

پرسش:

مقصود از روش‏هاى تفسيرى چيست؟

پاسخ:

بحث روش‏هاى تفسيرى بحث پر دامنه‏اى است و بسيارى از قرآن‏‌پژوهان و صاحب نظران در اين زمينه قلم زده‏‌اند شايد بتوانيم ريشه‏‌هاى اين بحث را در صدر اسلام و در روايات پيامبر جستجو كنيم، كه از تفسير به رأى منع مى‏‌كردند و گاهى در تفسيرشان از آيه‏‌اى براى تفسير آيه‏‌ى ديگر استفاده مى‏كردند، سپس در دوران اهل بيت عليهم السلام اين بحث دامنه‏‌ى بيشترى پيدا كرد و روش‏‌هاى ديگرى افزوده شد و در عصر ما هم كاوش‏‌هاى زيادى در اين زمينه شده و روش‏ه‌اى متنوعى ارائه شده است كه مى‏‌توان گفت: قرآن كريم حداقل به ۶ روش تفسير مى‏‌شود:

اول: تفسير قرآن به قرآن‏

دوم: تفسير روايى؛ يعنى تفسير قرآن با سنت پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام.

سوم: تفسير عقلى؛ يعنى تفسير قرآن به كمك قرائن عقلى.

چهارم: تفسير علمى؛ يعنى تفسير قرآن با كمك علوم تجربى قطعى.

پنجم: تفسير اشارى يا تفسير باطنى؛ كه گاهى به آن تفسير عرفانى نيز گفته مى‏شود.

ششم: كه در حقيقت جمع بين اين روش‏‌ها به شمار مى‏‌آيد، روش تفسير اجتهادى جامع و كامل است. كه يك آيه‏‌ى قرآن در صورت اقتضاء، با روش‏هاى مختلفى تفسير شود كه همه‏‌ى اين روش‏‌ها را شامل بشود.

يادآورى:

روش ديگرى هم وجود دارد كه چون روش باطل و غيرمعتبرى است جزء اين روش‏‌ها آورده نشد كه در حقيقت روش هفتمى به شمار مى‏‌آيد و آن «تفسير به رأى» است، كه در احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله از طريق شيعه و اهل سنت از آن نهى شده است و همچنين در روايات اين روش تفسيرى، باطل و مذموم معرفى شده و حتى وعده‌‏ى آتش بر آن داده شده و حرام شمرده شده است.۱

  1. ر. ك: درسنامه روش‏ها و گرايش‏‌هاى تفسير قرآنى، محمدعلى رضايى‏ اصفهانى؛ منبع: :ترنم مهر/دكتر محمد على رضايى اصفهانى/ص ۴۷ و ۴۸؛ با تشکر از مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *