احکام زکات فطره

احکام زکات فطره

احکام زکات فطره

نان‌خور دولت

پرسش: فطره‌ی دانشجویان و سربازانی که به طور رایگان از غذای دولتی استفاده می‌کنند، بر عهده‌‌ی چه کسی است؟

همه مراجع (به جز صافی، مکارم و نوری): بر عهده‌ی خودش است و چنانچه تمکن مالی نداشته باشد از او ساقط است.۱

آیة الله صافی: هر کدام تمکن داشته باشند، بنابر احتیاط واجب خودشان بپردازند.۲

آیة الله نوری: در فرض یاد شده زکات فطره بر کسی واجب نیست.۳

آیة الله مکارم: اگر تمکن مالی دارد، بنابر احتیاط واجب خودش بپردازد.۴

  • تبصره: از نظر کسانی که زکات فطره بر عهده دانشجو نیست؛ اگر وی تمکن مالی دارد، احتیاط مستحب آن است که خودشان بپردازند.

فطریه دانشجو

سؤال: آیا زکات فطره برای دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد، واجب است؟

همه مراجع: اگر مخارج او را پدر و مادر می‌دهند و نان‌خور ایشان محسوب می‌شود، بر عهده‌ی آنهاست و اگر دانشجو مستقل است، بر عهده‌ی خودش می‌باشد.۵

 

فطریه نامزد

پرسش: فطره دختری که در حال عقد است، بر عهده کیست؟

همه مراجع: اگر نان‌خور پدرش باشد، بر عهده اوست.۶

فطریه جنین

پرسش: آیا فرزندی که هنوز متولد نشده، زکات فطره دارد؟

همه مراجع: پرداخت زکات فطره برای بچه‌ای که در شکم مادر است، واجب نیست؛ مگر آنکه پیش از غروب شب عید فطر به دنیا آید.۷

پرداخت فطریه به والدین

پرسش: آیا زکات فطره را می‌توان به پدر و مادر خود، در صورت مستحق بودن، پرداخت کرد؟

همه مراجع: اگر پدر و مادر فقیر باشند، بر فرزندان واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی‌توان چیزی از زکات فطره به ایشان داد.۸

پرداخت فطریه به فرزند

پرسش: آیا پدر می‌تواند زکات فطره را به فرزند خود که محتاج است، بدهد؟

همه مراجع: اگر فرزندان فقیر باشند، بر پدر و مادر واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی‌توان چیزی از زکات فطره به آنها داد.۹

پی‌نوشت‌هاــــــــــــــ

  1. امام/استفتائات/ج ۱/زکات/س ۱۷؛ خامنه‌ای/استفتاء/س ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۳؛ فاضل/ج ۱/س ۸۷۶؛ تبریزی/استفتائات/س ۷۸۰ و ۷۸۱؛ وحید، بهجت و سیستانی/دفتر.
  2. صافی/جامع الاحکام/ج ۱/س ۵۶۳.
  3. نوری/استفتائات/ج ۲/س ۳۰۲.
  4. مکارم/استفتائات/ج ۱/س ۳۶۹.
  5. العروة الوثقی/ج ۲/زکات الفطره/فصل ۲/م ۲.
  6. توضیح المسائل مراجع/م ۲۰۰۸؛ نوری/توضیح المسائل/م ۲۰۰۴.
  7. العروة الوثقی/ج ۲/زکات الفطره/فصل ۲/مسئله ۱۲.
  8. توضیح المسائل مراجع/م ۱۹۴۸؛ نوری/توضیح المسائل/م ۹۴۴.
  9. توضیح المسائل مراجع/م ۱۹۴۸؛ نوری/توضیح المسائل/م ۱۹۴۴؛ خامنه‌ای/استفتاء/س ۸۸۰؛ منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه ماه مبارک رمضان/گروه مؤلفان/قم/دفتر نشر معارف/چاپ پنجم (ویراست دوم)/زمستان ۱۳۸۵/صص ۳۱۵ و ۳۱۶.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *