حكم امام جماعت زن برای بانوان

حكم امام جماعت زن برای بانوان

حكم امام جماعت زن برای بانوان

سؤال: نظر به این كه جهت اقامه نماز جماعت در مدارس دخترانه با كمبود امام جماعت مرد جهت ادای این فریضه مواجه هستیم یا بانوان در برخی مجالس و محافل زنانه مایل به اقامه نماز جماعت می‌باشند، آیا امام جماعت زن جهت بانوان چه صورت دارد؟

امام خامنه‌ای

امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز است. (استفتائات۱/س۷۷۶)

حضرت آیة الله مكارم شیرازی

زنان واجد شرایط امامت جماعت می‌توانند برای زنان امام جماعت شوند.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی

امام جماعت شدن زن واجد شرایط برای زن‌ها مانع ندارد ولی در غیر نماز میّت امامت زن بر زن‌ها كراهت دارد.

حضرت آیة الله فاضل لنكرانی

امامت بانوان بنابر احتیاط جایز نیست و چون مسئله بنابر احتیاط است می‌توانند در این مسئله به فالا علم مراجعه كنند كه امامت بانوان را جایز می‌داند.

حضرت آیة الله سبحانی

در فرض سؤال از میان معلمان یا شاگردان زن یكی را انتخاب كنید كه به تقوا و وارستگی معروف است وی در وسط صف بانوان می‌ایستد و با هم نماز می‌خوانند.

حضرت آیة الله نوری همدانی

در فرض سؤال چنانچه واجد شرایط باشد اشكال ندارد.

منبع: مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید (جلد۶)/سید محسن محمودی/ورامین/انتشارات علمی و فرهنگی صاحب الزّمان(عج)/چاپ اول/۱۳۹۰/ص۲۴ و ۲۵.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *