عيد سعيد قربان بر تمامي مسمانان جهان مبارك

 

 

ز اسماعيل جان تا نگذري مانند ابراهيم

به كعبه رفتنت تنها نمايد شاد شيطان را

كسي كو روز قربان، غير خود را مي‌كند قربان

نفهميده است هرگز معني و مفهوم قربان را

*******************************

عيد قربان پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مي‌رسد

عيد رهايي از تعلقات است

رهايي از هر آنچه غير خدايي است

در اين روز، اسماعيل وجود را

يعني هر آنچه به آن دلبستگي دنيوي پيدا كرده ايم

قرباني كنيم تا سبكبال شويم

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *