فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟

فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟

فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟

سؤال:

فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟ خدا كه با همه محرم است، پس چرا در تاريكي و تنهايي كه هيچ نامحرمي هم وجود ندارد، بانوان بايد با پوشش كامل نماز بخوانند؟

اول

نماز داراي آثار و فوايد فراوان است. يكي از آنها، نهادينه كردن ارزش‌ها و تمرين پيوسته‌ي پاكي است. ياد خدا بزرگ‌ترين ارزش است و نماز هاي پنچ گانه اين ارزش‌ها را در قلوب همگان نهادينه مي‌كند.

حفظ حجاب و پوشش اسلامي نيز براي زنان يك ارزش گران‌بها و تعيين كننده است. خداوند متعال تمرين و يادآوري پيوسته آن را براي زنان در نماز واجب كرده است تا همواره بر حفظ آن پايدار باشند.

دوم

وجود پوششي يك پارچه براي تمام بدن و داشتن پوششي مخصوص براي نماز، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مي‌كند و از تفرقه خاطر مي‌كاهد و ارزش نماز را صد چندان مي‌كند.

سوم

داشتن پوشش كامل در پيشگاه خداوند، نوعي ادب و احترام به ساحت قدس ربوبي است. از اين رو براي مرد نيز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهي، زمينه ساز حضوري معنوي و بار يافتن به محضر حق مي‌شود.

چهارم

حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت‌هايي دارد و با آن قابل مقايسه نيست. به عنوان مثال پوشاندن روي پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولي در نماز -بدون حضور نامحرم- واجب نيست.

منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي برگزيده/حميد رضا شاكرين (با همكاري جمعي از محققان)/قم/دفتر نشر معارف/چاپ هفتم/زمستان ۱۳۸۶/ص۳۹۵.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *