حكم خواندن نماز و روزه قضا

حكم خواندن نماز و روزه قضا

حكم خواندن نماز و روزه قضا

سؤال:

اگر كسي خود نماز و روزه قضا داشته باشد، آيا مي‌تواند به نيابت از ديگران نماز يا روزه قضا بجا آورد؟

امام خامنه‌اي:

اگر تبرعاً بخواهد روزه ديگران را قضا نمايد با اينكه خودش روزه قضا دارد بايد اول روزه قضاي خود را بجا آورد.

حضرت آية الله بهجت:

نماز نيابتي اشكال ندارد ولي روزه نمي شود مگر استيجاري باشد.

حضرت آية الله مكارم شيرازي:

اشكالي ندارد.

حضرت آية الله صافي گلپايگاني:

اشكال ندارد.

حضزت آية الله سيستاني:

اگر اجير بشود مانعي ندارد.

حضرت آية الله سبحاني:

با داشتن قضاي روزه نمي‌توان از ديگران در روزه نيابت كرد ولي با داشتن نماز قضا مي‌توان از ديگران در نماز نيابت كرد.

حضرت آية الله نوري همداني:

اشكال ندارد مگر اينكه براي قضاي روزه خود وقت ضيق باشد كه قضاي روزه خودش مقدم است.

منبع: مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد/ج۶/سيد محسن محمودي/ورامين/انتشارات علمي و فرهنگي صاحب الزمان(عج)/چاپ اول/سال۱۳۹۰.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *