سكو لاريسم؛دنيا پرستي

سكولريا  سكولار؛  در زبان هاي انگليسي و فرانسوي به معناي دنيوي است (آن چه كه مربوط به اين جهان خاكي است) و مشتق شده از واژه لاتين سكولوم به معناي امور اين دنيا مي‌باشد.

سكولاريسم:يعني دنيا پرستي يا اعتقاد به اصالت امور دنيايي و رد نمودن آنچه غير از آن است مثل: مذهب، خدا واعتقادات مذهبي. اين اصطلاح معمولاً مترادف با واژه (سپ تيسم) بكار مي‌رود و كاربرد آن در انگلستان به خاطر پيشينه تاريخي آن بيش از جاهاي ديگر است زيرا ابتدا در قرن ۱۹ جمعي شكاك و آتئيست(منكرين خدا) در حدود يك هزار نفر جمع آمده و تشكيلاتي تحت نظر هولي اوك راه انداختند كه هدف آنان اين بود كه نظريه خود را مثبت معرفي نمايند و به همين دليل از افراطيون پرهيز مي‌نمودند و از حمله به كليساها و نمونه ان خودداري مي‌ورزيدند، اين فرقه تحت تحت رهبري برادلا پيشرفت قابل ملاحظه اي نمود ولي در حال حاضر اعتبار چنداني ندارد و به مجمعي از خداپرستان(آتئيست ها) اطلاق مي‌شود و بيشتر كساني جذب اين فرقه مي‌شوند كه در حد افراط به مذهب و دين نظري انتقادي دارند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *