معرفي كتاب: نقد و بررسي مكاتب اخلاقي

معرفي كتاب نقد و بررسي مكاتب اخلاقي

معرفي كتاب نقد و بررسي مكاتب اخلاقي

سخن ناشر۱

اخلاق و گزاره‌هاي مربوط به آن، همواره مورد عنايت و توجه دانشمندان مسلمان علوم ديني و نيز دغدغه ذهني فرهيختگان يك جامعه بوده است؛ چرا كه با نگاه به تعريف و تحليل اخلاق در هر جامعه، جهت گيري آن اجتماع عيان مي‌شود. البته روشن است كه نظام اخلاقي مكاتب گوناگون نيز به تناسب گرايش‌هاي فكري  و نظام فلسفي آن‌ها متفاوت است.

در اسلام اخلاق و مباحث درباره‌آن، كه پيوندي پايا با تزكيه و تهذيب دارد، داراي جايگاهي بس بلند و رفيع است. از اين رو كاوش در نظام اخلاقي گرايش‌هاي گوناگون، در اين دوران تعامل و ارتباط، امكان تبيين و نمود بيش از پيش حقانيت نظام اخلاقي و فكري كامل اسلام را در بر دارد.

كتاب حاضر، نگارش مجموعه درس‌هاي حضرت آية الله مصباح يزدي است كه توسط جناب حجة الإسلام و المسلمين آقاي احمد حسين شريفي سامان يافته است. اين كتاب كه در سه بخش و يك نتيجه گيري تهيه و تدوين شده است، مكمل بحث‌هاي مطرح شده در كتاب فلسفه اخلاق معظم اله مي‌باشد.

نگارنده محترم اين كتاب در ابتدا به دسته بندي مكاتب و نظريات اخلاقي بر آمده و بر اساس آن، مطالعه خويش را آغاز نموده است. بخش هاي سه گانه اين كتاب شرح و توضيح مكاتب غير واقع گرا، واقع گراي طبيعي، و مكاتب واقع گراي مابعد الطبيعي است. با توجه به موضوعيت هر بخش، در هر فصل به تاريخچه پيدايش مكتب اخلاقي، اصول و مباني آن با توضيح اساس و مفاهيم مورد پذيرش صاحب نظر يا صاحب نظران آن مكتب، اشاره مي‌شود. در نهايت با نمايش مختصات كلي، آن مكتب را به آوردگاه بررسي و نقد فرا مي‌خواند و ابعاد، نقاط قوت و ضعف آن را بيان مي‌دارد.

از جمله مي‌توان به بررسي و نقد مكاتبي چون: احساس گرايي، توصيه گرايي، جامعه گرايي، قرارگرايي، سودگرايي و… اشاره كرد. در پايان نيز در فصلي مشروح، نظريه اخلاقي اسلام را، با اشاره به جايگاه عقل، تجربه و وحي در حكم اخلاقي، معيار ارزش گذاري افعال اخلاقي، نقش اختيار و انتخاب آگاهانه در ارزش اخلاقي و بيان اصالت روح و مراتب طولي و عرضي آن، نقش نيت در تكامل نفس و نيز توضيح انتزاعي دانستن مفاهيم اخلاقي و اخباري دانستن حقيقت جمله اخلاقي، شرح مي‌دهد. در بخش نتيجه گيري هم عناصر اصلي نظريه اخلاقي اسلام، معناي قرب به منزله كمال نهايي انسان، ويژگي‌هاي نظام اخلاقي اسلام بيان مي‌شود.

اميد است كه اين كتاب مقبول آستان حضرت حق و مورد عنايت حضرت صاحب الزمان(عج) قرار گيرد و خوشايند شما خوانندگان ارجمند و گران قدر باشد.

بخشي از موضوعات اين كتاب

مكتب لذت گرايي

لذت از ديدگاه مكتب اخلاقي اسلام

سودگرايي قاعده نگر

قدرت گرايي

تطور گرايي

و…

در اين كتاب مي‌خوانيم۲

يكي ديگر از مكاتب واقع گراي اخلاقي، كه مي‌توان آن را از سنخ نظريات واقع گراي طبيعي به حساب آورد، مكتب تطور گرايي است. مبدع و بنيانگذار اين مكتب هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فيلسوف انگليسي، است. با اندك نگاهي به آثار/اسپنسر، به خوبي، دانسته مي‌شود كه مسأله تطور و تكامل سراسر انديشه او را فرا گرفته بود. هرچند نظريه‌ي تطور، بيشتر با نام داروين (۱۸۸۲-۱۸۰۹) گره خورده است؛ اما در حقيقت مبدع و طراح اصلي اين نظريه، اسپنسر بود.

و…

تصويري از كتاب

نقد و بررسي مكاتب اخلاقي

نقد و بررسي مكاتب اخلاقي

اطلاعات كتاب

براساس كلاس هاي درسآية الله محمد تقي مصباح يزدي
تحقيق و نگارشاحمد حسين شريفي
نوبت و تاريخ چاپاول، بهار۱۳۸۴
انتشاراتقم؛ مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)
موضوعاتاخلاق- فلسفه
شابك-ISBN۹۶۴-۴۱۱-۱۲۰-۶

پي‌نوشت ها‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. ص ۱۷.
۲. ص ۲۲۱.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *