عاقبت عدم حضور در مسجد

عاقبت عدم حضور در مسجد

عاقبت عدم حضور در مسجد

گرچه در آسيب شناسي مسجد به عواملي بر مي‌خوريم كه نقش موثري در شركت نكردن برخي افراد در مسجد داردو لازم است امام جماعت در مقام مدير مسجد در پي رفع آن بر آيد امام هيچ يك از اين عوامل نمي‌تواند دليلي بر حضور نيافتن در مسجد باشد. گذري بر تاريخ اسلام نشان مي‌دهد كه امامان معصوم با افراد گريزان از مسجد به شدت برخورد و آنان را طرد مي‌كردند و ديگران را نيز از معاشرت با آنان نهي مي‌فرموده‌اند. در اين مقام به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود:

۱. تحريم اجتماعي

در تاريخ اسلام آمده است كه امير مؤمنان(ع) افراد گريزان از مسجد را تحريم اجتماعي كرد و مردم را از معاشرت با آنان نهي فرمود. امام صادق مي‌فرمايند:
به امير مؤمنان خبر رسيد كه گروهي براي نماز در مسجد حاضر نمي‌شوند. آن حضرت براي مردم سخنراني كرد و در ضمن فرمود: گروهي براي نماز خواندن با ما در مسجدمان حاضر نمي‌شوند. اينان حق ندارند با ما بخورند و بياشامند و مشورت كنند و با ما ازدواج نمايند. همچنين حق ندارند از بيت المال چيزي بگيرند؛ مگر اينكه با ما در نماز جماعت حاضر شوند. نزديك است [اگر آن ها از كار خود دست بر ندارند] فرمان دهم خانه‌هاي آنان را با آتش بسوزانند يا اينكه دست بردارند. آنگاه امام صادق(ع) فرمودند: مسلمانان  از خوردن و آشاميدن و ازدواج با آنان خودداري كردند تا اينكه آنان در نماز جماعت حاضر شدند.۱
مشابه چنين اخطاري (آتش زدن خانه‌ي كساني كه به مسجد نمي‌آيند) در زمان حضرت رسول(ص) رخ داد۲. در تاريخ آمده است كه پس از اين فرمان يك نفر نابينا خدمت پيامبر(ص) رسيد و عرض كرد: من نابينا هستم صداي اذان را مي‌شنوم؛ ولي كسي نيست دستم را بگيرد و به جماعت برساند. پيامبر اكرم(ص) فرمود: از منزل خود تا مسجد طنابي ببند و هنگام جماعت آن طناب را بگير و با راهنمايي آن، خود را به مسجد برسان و در نماز جماعت شركت كن.۳
فقها نيز بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند كه مستحب است انسان با فردي كه در مسجد حاضر نمي‌شود غذا نخورد، در كارها با او مشورت نكند؛ همسايه‌ي او نشود؛ از او زن نگيرد و به او زن ندهد.۴

۲. خدشه دار شدن ايمان

طبيعي است كه مسلمانان در جامعه‌ي اسلامي، كساني را كه در مساجد و صفوف نماز جماعت حاضر مي‌شوند، افرادي دين باور و مسلمان تلقي كنند و به ايمان و اسلام آنان گواهي دهند. همچنين درباره‌ي آنان كه از مسجد روي گردان و گريزان هستند، نيكي هايشان را انكار كنند و بلكه در مواردي، ممكن است در مسلماني آنان نيز ترديد روا دارند؛ زيرا اين افراد، به مظهر و تبلور اسلام و مسلماني اهميت نداده‌اند. امام صادق(ع) در بيان تشريع نماز جماعت مي‌فرمايند:
«اگر جماعت و اجتماع در نماز نبود، كسي نمي‌توانست به صلاح [وخوبي] ديگري شهادت دهد؛ چون هر كس نماز را با جماعت به جاي نمي‌آورد، مسلمانان، او را بي نماز به شمار مي‌آورند؛ زيرا پيامبر فرموده است: كسي كه بدون عذر و علت با مسلمانان در مسجد نماز نمي‌گزارد، نماز او نماز نيست.»۵
جابربن عبدالله انصاري مي‌گويد: رسول خدا فرموده است:
در روز قيامت، سه چيز به خداوند شكايت مي‌كند: يكي از آنها مسجد است كه عرض مي‌كند: يا رَبِّ عَطَّلوني و ضَيَّعوني؛۶«پروردگارا! مرا تعطيل و ضايع كردند.»

۳. نشانه غفلت

يكي از مصاديق غفلت، ترك بدون عذر مسجد است. تفسير المعين للواعظين و المتعظنين ذيل آيه‌ي (ولا تَكُن مِنَ الغافِلينَ)۷؛ «و از غافلان مباش» يكي از موارد غفلت را ترك حضور در اين مكان الهي بر شمرده و به سخني شريف استدلال كرده است كه حضرت امام حسن(ع) فرمود: الغَفلَةُ تَركُكَ المَسجِد؛۸؛«غفلت اين است كه[حضور در] مسجد را ترك كني.»

پي نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. وسائل الشيعه/محمد بن الحسن حر عاملي/ج۵/ص۱۹۶.
۲. البته هيچ گاه پيامبر(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) خانه‌ي هيچ مسلماني را به سبب شركت نكردن در نماز جماعت و مسجد اتش نزده‌اند؛ اين بيانات اولاً نشانگر اهميت نماز جماعت و حضور در مسجد است و ثانياً تهديد براي هدايت مسلمانان و جلب آنان به مسجد بوده است. دليل بر آتش نزدن، ضمن نبودن شاهد تاريخي بر وقوع چنين مسئله‌اي، وجود كلمه‌ي لا وشك [نزديك است] در روايت است.
۳. داستان ها و حكايت هاي مسجد/غلامرضا نيشابوري/ص۳۴.
۴. توضيح المسائل مراجع/سيد محمد حسن بني هاشمي خميني/ج۱/ص۴۷۲/مسئله‌ي ۸۹۷.
۵. علل الشرايع/محمد بن بابويه (شيخ صدوق)/ج۲/ص۳۲۵.
۶. وسائل الشيعه/محمد بن الحسن حر عاملي/ج۵/ص۲۰۲؛ فضائل الخمسه من الصحاح السته/سيد مرتضي فيروز آبادي/ج۳/ص۲۸۵.
۷. سوره‌ي اعراف/آيه‌ي ۲۰۵.
۸. التفسير المعين للواعظين و المعتظين/محمد هويدي بغدادي/ص۳۳۰؛ العدد القويه/رضي الدين علي بن يوسف حلي/ص۵۳.

منبع: فجري محمد مهدي/مسجد و مسجديها/نشر بهار دلها/چاپ سوم۱۳۹۱.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *