وظايف منتظران امام زمان(عج)

وظايف منتظران امام زمان(عج)

وظايف منتظران امام زمان(عج)

 

وظايف منتظران امام زمان(عج)

۱- تحصيل شناخت حضرت و صفات و آداب ويژگي هاي آن جناب.
۲- هميشه به ياد آن حضرت باشيم.
۳- پيوسته عشق و محبت به آن حضرت باشيم.
۴- عملي انجام دهيم كه عشق و محبت مردم نسبت به آن حضرت افزايش پيدا كند.
۵- همواره منتظر فرج وظهور آن حضرت باشيم.
۶- اظهار اشتياق به وصال آن حضرت داشته باشيم
۷- ذكر مناقب و فضايل آن حضرت را داشته باشيم.
۸- از فراق آن حضرت غمگين باشيم.
۹- در مجالس و محافلي كه ذكر فضايل و نام آن حضرت است شركت كنيم.
۱۰- تشكيل مجالسي در ذكر مناقب و فضايل آن حضرت داشته باشيم.
۱۱- سرودن شعر در مناقب و فضايل‌آن جناب.
۱۲- خواندن اشعار در فضايل آن حضرت.
۱۳- هنگام شنيدن نام يا القاب آن حضرت با تمام قامت بايستيم و قيام داشته باشيم.
۱۴- همواره از فراق اوگريان باشيم.
۱۵- مردم را از فراق او به گريه در آوريم.
۱۶- حالت گريه به خود گرفتن از فراق آن حضرت.
۱۷- ازخداوند متعال معرفت حضرت را بخواهيم.
۱۸- سعي كنيم حالت معرفت امام در ما دوام داشته باشيم.
۱۹- در خواندن دعاي غريق مداومت داشته ابشيم.
۲۰- قرائت دعاهايي كه وارد شده است بر آن ها مداومت داشته باشيم.
۲۱- شناختن علائم ظهور آن حضرت.
۲۲- همواره تسليم باشيم و از عجله كنندگان نباشيم.
۲۳- صدقه دادن به نيابت از آن حضرت.
۲۴- صدقه دادن به قصد سلامتي آن حضرت.
۲۵- به نيابت حضرت عمل حج انجام دهيم.
۲۶- نايبي بگيريم كه از طرف حضرت حج انجام دهد.
۲۷- از طرف حضرت و به نيابت او كعبه را طواف كنيم.
۲۸- نايبي بگيريم كه از طرف حضرت طواف كند.
۲۹- زيارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومين به نيابت از آن حضرت.
۳۰- فرستادن نايب به مشاهد مشرفه كه از جانب حضرت زيارت كند.
۳۱- سعي و تلاش در خدمت كردن به آن حضرت.
۳۲- سعي و تلاش به اين كه همواره ياور آن حضرت باشيم.
۳۳- تصميم قلبي بر ياري كردن حضرت در زمان ظهور و حضور.
۳۴- تجديد بيعت با آن حضرت بعد از فرايض همه روزه و هر جمعه.
۳۵- صله ي آن حضرت به وسيله ي مال.
۳۶- صله ي ياران حضرت به وسيله ي مال.
۳۷- خوشحال كردن مؤمنين و دوستان حضرت.
۳۸- خير خواهي براي آن حضرت.
۳۹- زيارت كردن آن حضرت به وسيله ادعيه و اماكن مربوط به آن حضرت.
۴۰- ديدار دوستان آن حضرت و سلام كردن بر آن ها.
۴۱- صلوات فرستادن بر آن حضرت.
۴۲- هديه كردن ثواب نماز بر آن حضرت.
۴۳- هديه نماز مخصوص به امام زمان (عج)
۴۴- نماز هديه به آن حضرت به گونه ي مخصوص در وقت معين.
۴۵- اهداي قرائت قرآن به حضرت.
۴۶- توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسيله آن حضرت.
۴۷- دادخواهي و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت.
۴۸- دعوت كردن مردم را به سوي آن حضرت.
۴۹- رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت نمودن بر اداي آن ها.
۵۰- خشوع دل هنگام ياد آن حضرت.
۵۱- آشكار ساختن علم براي علما.
۵۲- تقيه كردن از اشرار و مخفي نگه داشتن راز از اغيار.
۵۳- صبور بودن در مقابل مشكلات.
۵۴- درخواست صبر از درگاه خداوند.
۵۵- پرهيز از مجالسي كه نام حضرت مورد تمسخر باشد.
۵۶- تظاهر با ستمگران و اهل باطل.
۵۷- پرهيز از شهرت.
۵۸- تهذيب نفس در تمام مراحل عمر.
۵۹- اتحاد و اتفاق بر ياري حضرت.
۶۰- متفق شدن بر توبه ي واقعي و باز گرداندن حقوق به صاحبان آن ها.
۶۱- پيوسته به ياد حضرت بودن و به آدابش عمل نمودن.
۶۲- تذكر و راهنمايي مردم.
۶۳- دعا براي جلوگيري از نسيان آن حضرت.
۶۴- تمام اعضا و جوارح خشوع در مقابل حضرت داشته باشد.
۶۵- خواسته حضرت را بر خواسته ي خود مقدم داشتن.
۶۶- احترام كردن به نزديكان و منصوبين به آن حضرت.
۶۷- بزرگداشت اماكني كه به قدوم آن حضرت زينت يافته اند.
۶۸- براي ظهور حضرت وقت تعيين نكردن.
۶۹- كساني كه وقت تعيين مي كنند، در پي تكذيب آن ها باشيم.
۷۰- كساني كه ادعاي نيابت خاص در زمان غيبت دارند تكذيبشان كنيم.
۷۱- درخواست ديدار حضرت با عافيت و ايمان.
۷۲- اقتدا كردن و تأسي جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت.
۷۳- حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانند آن.
۷۴- نماز امام زمان(عج) را به جا آوردن.
۷۵- گريستن در عزاي امام حسين(ع).
۷۶- زيارت قبر امام حسين(ع)
۷۷- بني اميه را همواره لعنت كردن.
۷۸- اهتمام در پي اداي حقوق ديني مؤمنين.
۷۹- در حال آماده باش بودن و در پي ظهور حضرت بودن.
۸۰- سفارش مردم يكديگر را به صبر.
منبع: مكيال المكارم/ ج ۲/بخش هشتم/ ص ۱۸۱.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *