وظايف منتظران امام زمان(عج)

وظايف منتظران امام زمان(عج)

وظايف منتظران امام زمان(عج)

 

وظايف منتظران امام زمان(عج)

1- تحصيل شناخت حضرت و صفات و آداب ويژگي هاي آن جناب.
2- هميشه به ياد آن حضرت باشيم.
3- پيوسته عشق و محبت به آن حضرت باشيم.
4- عملي انجام دهيم كه عشق و محبت مردم نسبت به آن حضرت افزايش پيدا كند.
5- همواره منتظر فرج وظهور آن حضرت باشيم.
6- اظهار اشتياق به وصال آن حضرت داشته باشيم
7- ذكر مناقب و فضايل آن حضرت را داشته باشيم.
8- از فراق آن حضرت غمگين باشيم.
9- در مجالس و محافلي كه ذكر فضايل و نام آن حضرت است شركت كنيم.
10- تشكيل مجالسي در ذكر مناقب و فضايل آن حضرت داشته باشيم.
11- سرودن شعر در مناقب و فضايل‌آن جناب.
12- خواندن اشعار در فضايل آن حضرت.
13- هنگام شنيدن نام يا القاب آن حضرت با تمام قامت بايستيم و قيام داشته باشيم.
14- همواره از فراق اوگريان باشيم.
15- مردم را از فراق او به گريه در آوريم.
16- حالت گريه به خود گرفتن از فراق آن حضرت.
17- ازخداوند متعال معرفت حضرت را بخواهيم.
18- سعي كنيم حالت معرفت امام در ما دوام داشته باشيم.
19- در خواندن دعاي غريق مداومت داشته ابشيم.
20- قرائت دعاهايي كه وارد شده است بر آن ها مداومت داشته باشيم.
21- شناختن علائم ظهور آن حضرت.
22- همواره تسليم باشيم و از عجله كنندگان نباشيم.
23- صدقه دادن به نيابت از آن حضرت.
24- صدقه دادن به قصد سلامتي آن حضرت.
25- به نيابت حضرت عمل حج انجام دهيم.
26- نايبي بگيريم كه از طرف حضرت حج انجام دهد.
27- از طرف حضرت و به نيابت او كعبه را طواف كنيم.
28- نايبي بگيريم كه از طرف حضرت طواف كند.
29- زيارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومين به نيابت از آن حضرت.
30- فرستادن نايب به مشاهد مشرفه كه از جانب حضرت زيارت كند.
31- سعي و تلاش در خدمت كردن به آن حضرت.
32- سعي و تلاش به اين كه همواره ياور آن حضرت باشيم.
33- تصميم قلبي بر ياري كردن حضرت در زمان ظهور و حضور.
34- تجديد بيعت با آن حضرت بعد از فرايض همه روزه و هر جمعه.
35- صله ي آن حضرت به وسيله ي مال.
36- صله ي ياران حضرت به وسيله ي مال.
37- خوشحال كردن مؤمنين و دوستان حضرت.
38- خير خواهي براي آن حضرت.
39- زيارت كردن آن حضرت به وسيله ادعيه و اماكن مربوط به آن حضرت.
40- ديدار دوستان آن حضرت و سلام كردن بر آن ها.
41- صلوات فرستادن بر آن حضرت.
42- هديه كردن ثواب نماز بر آن حضرت.
43- هديه نماز مخصوص به امام زمان (عج)
44- نماز هديه به آن حضرت به گونه ي مخصوص در وقت معين.
45- اهداي قرائت قرآن به حضرت.
46- توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسيله آن حضرت.
47- دادخواهي و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت.
48- دعوت كردن مردم را به سوي آن حضرت.
49- رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت نمودن بر اداي آن ها.
50- خشوع دل هنگام ياد آن حضرت.
51- آشكار ساختن علم براي علما.
52- تقيه كردن از اشرار و مخفي نگه داشتن راز از اغيار.
53- صبور بودن در مقابل مشكلات.
54- درخواست صبر از درگاه خداوند.
55- پرهيز از مجالسي كه نام حضرت مورد تمسخر باشد.
56- تظاهر با ستمگران و اهل باطل.
57- پرهيز از شهرت.
58- تهذيب نفس در تمام مراحل عمر.
59- اتحاد و اتفاق بر ياري حضرت.
60- متفق شدن بر توبه ي واقعي و باز گرداندن حقوق به صاحبان آن ها.
61- پيوسته به ياد حضرت بودن و به آدابش عمل نمودن.
62- تذكر و راهنمايي مردم.
63- دعا براي جلوگيري از نسيان آن حضرت.
64- تمام اعضا و جوارح خشوع در مقابل حضرت داشته باشد.
65- خواسته حضرت را بر خواسته ي خود مقدم داشتن.
66- احترام كردن به نزديكان و منصوبين به آن حضرت.
67- بزرگداشت اماكني كه به قدوم آن حضرت زينت يافته اند.
68- براي ظهور حضرت وقت تعيين نكردن.
69- كساني كه وقت تعيين مي كنند، در پي تكذيب آن ها باشيم.
70- كساني كه ادعاي نيابت خاص در زمان غيبت دارند تكذيبشان كنيم.
71- درخواست ديدار حضرت با عافيت و ايمان.
72- اقتدا كردن و تأسي جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت.
73- حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانند آن.
74- نماز امام زمان(عج) را به جا آوردن.
75- گريستن در عزاي امام حسين(ع).
76- زيارت قبر امام حسين(ع)
77- بني اميه را همواره لعنت كردن.
78- اهتمام در پي اداي حقوق ديني مؤمنين.
79- در حال آماده باش بودن و در پي ظهور حضرت بودن.
80- سفارش مردم يكديگر را به صبر.
منبع: مكيال المكارم/ ج 2/بخش هشتم/ ص 181.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *