امام خميني از نگاه بزرگان

امام خميني از نگاه بزرگان

امام خميني از نگاه بزرگان

اقيانوسي عميق و آرام

امام خامنه اي

امام خامنه اي

امام خامنه‌اي: نوع دشمني هايي كه عليه نظام ما شد، در تاريخ نظام‌هاي انقلابي دنيا بي‌سابقه است. در كجا سراغ داريد

كه بلــوك شرق و غرب متفقاً، با هـمديگر تصميم بگيرند به دولتي كمك نكنند و به دشـمن او كمك برسانند؟… در چنين شرايط‌ سخت و‌دشواري، ما كه مسئوليت اداره‌ي كشو را بر عهده داشتيم به او پناه مي‌برديم. آن بزرگوار، مثل اقيانوسي عميق و آرام بود و هيچ تلاطمي در او تأثيري نداشت. با نگاه او، به آرامش مي‌رسيديم و مشكلات بزرگ را كوچك مي‌يافتيم.۱

تا به حال از كسي نترسيده‌ام

آيةالله اراكي:  به ياد دارم در يكي از سخنراني هايي كه امام در مسجد اعظم در همان سال هاي اول مبارزه در حضور جمع زيادي از مردم ايراد كردند مي‌فرمودند كه از هيچ مسئله اي ترسي به دل ندارند.در واقع هرگاه ممكن بود به دليلي از سويي مسئله اي يا وحشتي به وجود آيد، ترسي در امام مشاهده نمي‌شد. در همان سخنراني – البته به درستي به ياد ندارم كه قسم هم خوردند يا نه- هنگامي كه شصت و سه سال از عمرشان مي‌گذشت،

آيةالله اراكي

آيةالله اراكي

فرمودند:«من تا به حال از كسي و چيزي به هيچ وجه نترسيده ام و در من خوف راه پيدا نكرده است.»۲

از هيچ چيز باك ندارد

آيةالله اراكي:كار او فقط و فقط براي رضاي خداست و اين مرد از ان مردهايي است كه اگر در روز عاشورا بود، اين هفتاد و دو تن مي‌شدند هفتاد و سه تن، مي‌رفت جنگ و سينه اش را سپر مي‌كردجلوي شمشير و نيزه، و اين از اين جور اشخاص بود، يك

همچو شخص جانش را، حيثيتش را، رياستش را، جانش، مالش و فرزندش و عيالش را فداي اسلام كرده و حاضر براي همه چيز است. براي اسلام، و از هيچ چيز باك ندارد، هيچ چيز، هيچ چيز.۳

ياد ندارم از كسب ترسيده باشد

علامه جعفري

علامه جعفري

مرحوم علامه محمد تقي جعفري: شخص دانشمند بسيار موثقي براي اين جانب نقل كرد كه با عدّه‌اي از فضلا در حضور امام نشسته بوديم، سخن از هردردي درباره‌ي قدرت‌هاي بزرگ دنيا مي‌رفت كه ايشان فرمودند:« من تا

كنون به ياد ندارم از چيزي يا كسي ترسيده باشم، جز خداوند متعال.»۴

 

ايراد سخن در كمال آرامش

شهيد بهشتي

شهيد بهشتي

آيةالله شهيد بهشتي: من در سال ۱۳۴۸ يك بار توفيق داشتم امام را در نجف ملاقات كنم… يعني درست در سال هايي كه طاغوت جشن تاج گذاري ۲۵۰۰ ساله را به عنوان نشانه‌ي محكم شدن ميخ حكومت طاغوتي‌اش در سرزمين ايران برگزار مي‌كرد يا

مقدماتش را فراهم مي كرد، فكر مي‌كنيد چهره‌ي امام چي را نشان مي‌داد؟شكست؟ضعف؟نگراني؟هيچي. امام چنان با چهره‌ي مطمئن و آرامي سخن مي فرمودند و با مسايل برخورد مي‌كردند كه هر ديدار كنند و بيننده‌را به آينده به آينده اميدوار‌تر مي‌ساخت

رضا خان نمي‌فهمد سياسيت با سين است يا با صاد

آية الله خزعلي

آية الله خزعلي

آية الله خزعلي: امام در آن اوج دوران قدرت دودمان پهلوي در كتاب كشف الأسرار نوشته بودند: «رضاخان سواد كوهي كه نمي‌فهمد سياست با سين است يا با صاد…».۶

 

 

پي‌نوشت‌ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. مجله‌ي حوزه/ شماره‌ي ۹۴ و ۹۵/ص۱۰.

۲. برداشت‌هايي از سيره‌ي امام خميني(ره)/ج۲/ص۲۳۶.

۳. مجله‌ي حضور/ شماره ۵-۶/ص ۳۸/پاييز ۱۳۷۱.

۴.  برداشت هايي از سيره‌ي امام خميني(ره)/ج۲/ص۲۳۶.

۵. همان/ج۲/ص۲۵۳.

۶. همان/ج۲/ص۲۹۳.

منبع: كتاب مهرو قهر/محمد رضا سبحاني نيا و سعيد رضا علي عسكري/انتشارات مركز فرهنگي شهيد مدرس/چاپ سال۱۳۸۰

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *