چرادچار كمبودآهن مي شويم؟

Questions and Answers

چرادچار كمبودآهن مي شويم؟

آهن دربدن ما،ازيك چرخه پيروي مي كند،يعني هرروزمقداري ازدست مي رودومقداري به دست مي آيد.حالابراساس يك اصل اوليه وبديهي مي توان گفت هرگاه مقدار دفع بيشتر ازحدمعمول باشديا مقدار جذب كمتراز حدمعمول باشد،آهن بدن دچارموازنه ي منفي شده وبه سوي كاهش ذخيره ي آهن پيش مي رود،اگراين موازنه ي منفي ادمه داشته باشد،پس ازمدتي ذخيره ي آهن ازبين رفته كه نتيجه عدم ساخته شدن هموگلوبين و كم خوني مي باشد.به طورخلاصه مي‌توان كمبودآهن رادرعلل زيرجستجوكرد.

  1. كمبود تغذيه  وعدم مصرف غذاي مناسب حاوي آهن
  2. افزايش نياز به بدن به آهن درمواقع خاص مثل حاملگي،شيردهي و بلوغ.
  3. اختلا  درجذب آهن مثلادربيماريهاي سوء جذب
  4. ازدست آهن به علل مختلف مثل:

۱)      خونريزي بيش ازحدماهيانه
۲)    خونريزي هاي مخفي ياآشكاردستگاه گوارش
۳)      خون دماغ هاي مكرر
۴)      خونريزي ازدستگاه ادراري به خاطرسنگ هاياكيست هاي كليوي

/منببع: كتاب كم خوني به زبان ساده؛ دكتر احمد محمود آبادي متخصص داخلي نمونه؛ انتشارات كردگاري

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *