گمراهان در قرآن‏ كريم

گمراهان در قرآن كريم

گمراهان در قرآن‏
كلمه‏ ى «ضلالت» حدود دويست مرتبه در قرآن آمده است كه گاهى در مورد تحيّر بكار رفته، «و وَجدَك ضالًا» «۲»
وگاهى به معناى ضايع شدن است، «اضلّ اعمالهم» «۳»
ولى اغلب به معناى گمراهى است كه همراه با تعبيرات گوناگونى نظير: «ضلال مبين» «۴»
، «ضلال بعيد» «۵»
، «ضلال كبير» «۶»
به چشم مى‏ خورد.
در قرآن افرادى به عنوان گمراه معرّفى شده‏ اند، از جمله:
۱. كسانى كه ايمان خود را به كفر تبديل كردند. «من يَتبدّل الكفر بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل» «۷»

۲. مشركان. «و من يشرك باللَّه فقد ضل ضلالا بعيدا» «۸»

۳. كفار. «و من يكفر باللَّه … فقد ضلّ» «۹»

۴. عصيان‏گران. «و من يعص اللَّه و رسوله فقد ضل» «۱۰»

۵. ستمگران. «بل الظّالمون فى ضلال مبين» «۱۱»

۶. مسلمانانى كه كفّار را سرپرست و دوست خود گرفتند، «لاتتخذوا عدوى و عدوكم اولياء … و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» «۱۲»

۷. كسانى كه مردم را از راه خدا باز مى‏ دارند. «الذّين يستحبّون الحياة الدّنيا على الاخرة و يصدّون عن سبيل اللّه … اولئك فى ضلال بعيد» «۱۳»

۸. كسانى كه به خدا يا رسول خدا توهين مى ‏كنند.
۹. آنان كه حقّ را كتمان مى‏ كنند.
۱۰. كسانى كه از رحمت خدا مأيوسند.
در قرآن نام برخى به عنوان گمراه كننده آمده است، از قبيل: ابليس، فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا ونياكان منحرف.
گمراهان، خود بستر وزمينه‏ ى انحراف را فراهم و گمراه كنندگان، از اين بسترها و شرايط آماده، استفاده مى ‏كنند. بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از:
۱. هوسها. «اتّخذ الهه هَواه واضلّه اللَّه» «۱۴»

۲. بت‏ها. «جعلوا لِلّه انداداً لِيضلّوا عن سبيله» «۱۵»

۳. گناهان. «وما يضلّ به الا الفاسقين» «۱۶»

۴. پذيرش ولايت باطل. «انّه من تولّاه فانّه يضلّه» «۱۷»

۵. جهل و نادانى. «و ان كنتم من قبله لمن الضّالّين» «۱۸»

 

(۱). مائده، ۷۷.
(۲). ضحى، ۷.
(۳). محمّد، ۱
(۴). آل‏عمران، ۱۶۴.
(۵). ق، ۲۷.
(۶). ملك، ۹۰
(۷). بقره، ۱۰۸.
(۸). نساء، ۱۱۶.
(۹). نساء، ۱۳۶.
(۱۰). احزاب، ۳۶.
(۱۱). لقمان، ۱۱.
(۱۲). ممتحنه، ۱.
(۱۳). ابراهيم، ۳.

(۱۴). جاثيه، ۲۳.
(۱۵). ابراهيم، ۳۰.
(۱۶). بقره، ۲۶.
(۱۷). حج، ۴.
(۱۸). بقره، ۱۹۸.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *